Miksi Akateemiset pelaajat on olemassa?

Akateemiset pelaajat yhteisönä suhtautuvat peleihin vakavasti, asioina jotka ovat itsessään arvokkaita ja merkityksellisiä. Pelaaminen on ensisijaisesti vapaata ajanvietettä, viihdettä ja kulttuuriharrastusta, se on osa kaikenikäisten elämää ja ihmisyyttä. Tietenkin pelit ovat osa yhteiskuntaa. Pelit tehdään ja ne ovat olemassa monenlaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ja peleillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pelit voidaan valjastaa erilaisiin hyötytarkoituksiin ja ne voivat olla osallisina henkilökohtaisissa tai yhteiskunnallisissa ongelmissa. Pelit ovat osallisina monenlaisissa valtasuhteissa. Akateemisille pelaajille nämä kysymykset voivat olla kiinnostavia ja tärkeitä, mutta peliharrastus itsessään on homman pääjuoni.

Akateemiset pelaajat eivät keskity mihinkään rajattuun pelikulttuuriin, vaan ovat avoimia ja inklusiivisia erilaisten pelin ja leikin muotojen suhteen, erilaisten pelaajuuksien, pelityylien ja pelaajaryhmien suhteen. Vaikka käytännön toiminta määrittyy pitkälti aktiivijäsenten omien kiinnostusten kohteiden mukaan, akateeminen pelaajuus ei sulje lähtökohtaisesti pois mitään lajityyppiä. Kiinnostuksen kohteina voi olla digitaalisten pelien eri lajityyppien lisäksi lauta-, kortti- ja roolipelejä, ammattiurheilua, kasinopelaamista, pihaleikkejä. Merkityksellisen pelaamisen ei myöskään tarvitse olla erityisen omistautunutta, vaan se voi asettua arkeen monella eri tavalla. Edellä mainitut asiat ovat osa niin kutsutun Tampereen koulukunnan arvoja, jotka Akateemiset pelaajat jakaa sekä tamperelaisen pelitutkimuksen että Suomen Pelimuseon kanssa. Yhdistyksellä onkin tiivis historiallinen ja myös jatkuvasti ajassa elävä yhteys pelitutkimukseen ja museoon, mutta samalla yhteisö on monialainen, eikä oppineisuuden tarvitse olla kiinni oppialoissa, opinahjoissa tai instituutioissa.

Akateemiset pelaajien tarkoitus on palvella sekä jäsenistöä ja aktiivejä itseään että vaikuttaa laajemminkin pelikulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Jäsenistölle yhdistys tarjoaa samanhenkisten ihmisten yhteisön, jossa muiden kanssa voi pelata, käydä peleistä syvällisiäkin keskusteluja sekä olla mukana monenlaisessa pelaamiseen ja peleihin liittyvässä toiminnassa. Yhteisö tarjoaa omaa pelaajuuttaan pohtivalle vertaistukea ja reflektion välineitä, se voi olla jopa eräänlaista pelaajuuden terapiaa. Lisäksi yhdistys tarjoaa esimerkiksi pelitutkimusta opiskeleville yhteisön, joka jatkaa olemassaoloaan myös opintojen päätyttyä.

Akateemisten pelaajien laajempi yhteiskunnallinen agenda on edistää hyvää ja arvokasta pelikulttuuria sekä monipuolista pelisivistystä Tampereen koulukunnan hengessä. Se voi tarkoittaa olemassaolevan pelikulttuurin arvostavaa esilläpitämistä, sen vaalimista ja viemistä eteenpäin (sekä nostalginen ja perinteinen että uusi ja innovatiivinen voi olla arvokasta). Se voi tarkoittaa sitä, että tarkastellaan pelaamista eettisenä ja esteettisenä kokemuksena tai pelien suhdetta muuhun viihteeseen, taiteeseen ja korkeakulttuuriin. Se voi myös tarkoittaa haitallisten ilmiöiden, kuten toksisen pelikulttuurin tai ongelmapelaamisen nostamista esille tarpeen tullen, jotta ongelmista voidaan keskustella ja niihin voidaan puuttua.

Jäsenistölle itselleen suunnattu toiminta on kaiken perusta, mutta tavoitteena on kuitenkin laajempi vaikuttaminen. Yhteistyö muiden tahojen, erityisesti muiden pelitoimijoiden kanssa on tässä avainasemassa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s