Turvallisemman tilan säännöt

 • Älä oleta toisen sukupuolta, seksuaalisuutta, terveydentilaa, taustaa, toimintakykyä ym.
 • Hyväksy ja kunnioita erilaisuutta
 • Kunnioita toisen fyysistä koskemattomuutta
 • Anna kaikille mahdollisuus osallistua keskusteluun
 • Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja tai puhu toisen päälle.
 • Joissakin tilanteissa (esim. väittelytapahtuma) säännöstä voi perustellusti poiketa
 • Älä halvenna tai nolaa toista
 • Vältä kaikissa tilanteissa ableistista, rasistista, seksististä, homo- tai transfobista tai muuta syrjivää kielenkäyttöä
 • Älä yleistä omaa kokemusta muita koskevaksi
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti
 • Ole valmis tarkistamaan omaa käytöstäsi, jos sinulle siitä huomautetaan. Kukaan meistä ei ole täydellinen, joten opitaan yhdessä
 • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä yhdistyksen tasa-arvovastaavaan

Turvallisemman tilan säännöt ovat jatkuva prosessi, jossa käytänteitä ja tilanteita pitää tutkia kriittisesti. Tarpeen tullen näitä sääntöjä tarkennetaan ja muokataan vastaamaan paremmin sosiaalista todellisuutta.

Advertisement